Καλωσήλθατε στο ιστότοπό μας! – nerisx.gr
 
H ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΕΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Ε. έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο www.nerisx.gr προκειμένου να προσφέρει πληροφόρηση στους πελάτες και συνεργάτες.
 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του διαδικτυακού τόπου μας, καθώς όταν το χρησιμοποιείτε αποδέχεστε τους όρους αυτούς.

1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση η ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΕΡΗΣ & ΥΙΟΣ δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων.
 

Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΕΡΗΣ & ΥΙΟΣ δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη  ο οποίος αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε τυχόν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.
 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΕΡΗΣ & ΥΙΟΣ  είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που τυχόν της παρέχονται.
 
Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΕΡΗΣ & ΥΙΟΣ δύναται να συγκεντρώνει πληροφορίες για την παρακολούθηση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών. Στις πληροφορίες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται  αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να κοινοποιηθούν σε άλλα τρίτα μέρη.
Στη περίπτωση χρήσης «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.